خادمی کوشا در نشست علمی «حکمرانی بازیهای رایانه ای» عنوان کرد:

حکمرانی بازی های رایانه ای در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف جریان می یابد.

نشست «حکمرانی بازیهای رایانه ای» از سلسله نشست های دومین همایش(مجازی) علوم انسانی-اسلامی، پژوهش و فناوری در روز دوشنبه مورخ 22 آذر ماه 1400 با حضور حجج اسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا به عنوان ارائه دهنده و وحید ارغوانی فلاح به عنوان دبیر علمی در سالن همایش‌های بین المللی غدیر برگزار گردید.  
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این جلسه ابتدا حجت الإسلام والمسلمین وحید ارغوانی دبیر جلسه مقدمه ای را دربیان اهمیت پدیده بازیهای رایانه ای ایراد کرد و در ضمن آن  آمارهای مربوط به مخاطبین بازیهای رایانه ای در داخل کشور، تاثیرات اقتصادی و مقایسه آن با رشد اقتصاد جهانی و گردش مالی چند برابری صنعت سینما ، تاثیرات فرهنگی در تغییر ذائقه مخاطبین در انتخاب سرگرمی و تاثیر در اخلاق و رفتار مخاطبین و سبک زندگی، مسائل فقهی تعاملات مالی در بازیهای رایانه ای و آثار و پیامدهای بازیها بیان کرد.
همچنین گزارش مختصری از فعالیتهای علمی استاد خادمی کوشا در زمینه بازیهای رایانه ای توسط دبیر جلسه گفته شد که بیانگر اطلاع کافی و جامع و صاحب نظر بودن  ارائه دهنده از موضوع نشست بود که عبارتند از : برگزاری 4 سال درس خارج فقه پیرامون مسائل فقهی بازیهای رایانه ای، خارج اصول فقه موضوع شناسی مسائل مستحدثه، مقالاتی مانند موضوع شناسی فقهی بازیهای رایانه ای (ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛فرصتها و چالشها)، موضوع شناسی قمار در بازیهای رایانه ای ، ضوابط موضوع شناسی فقهی و ...، کتاب در حال تالیف  نظام مسائل فقهی بازیهای رایانه ای، نشستهای علمی مانند سلسله نشست های الگوی فقهی بازیهای رایانه ای، مدل پیشبرد فقه در عرصه بازیهای رایانه ای ، بررسی فقهی و تربیتی استریم بازیهای رایانه ای
وی در ادامه بیان   کرد: جلسه در چهار بخش توسط استاد خادمی کوشا ارائه می گردد:  مقصود از حکمرانی، محورها و عرصه های  حکمرانی، وظیفه حکومت نسبت به بخشهای دیگر، نحوه نقش آفرینی
سپس حجت الإسلام والمسلمین خادمی کوشا به ارائه بحث پرداخت  و در تعریف حکمرانی بیان کرد: حکمرانی غیر از حکومت و حاکمیت بوده و در معنای اصطلاحی به نوعی تعامل بین حکمرانی کننده و حکمرانی شونده گفته می شود. در لاتین از حکمرانی به Governance   و ازحکومت به Government    تعبیر می شود که نشان از تفاوت این دو مفهوم دارد. 
تاریخ پیدایش مفهوم حکمرانی در غرب به دهه 1980 میلادی برمی گردد که در نتیجه مشاهده نواقص حکومت ها  و تصمیمات نسنجیده و استبدادی آنها به وجود آمد. حکمرانی از تعامل سه عنصر تشکیل می شود : نهادهای دولتی و حکومتی، نهادها و شرکتهای خصوصی، آحاد جامعه . این تعریف از حکمرانی نگاه جدید و دقیقی است که متفاوت با برخی تعریف های رایج است که حکمرانی را به توافق و خود تنظیم گری افراد جامعه و اعمال فشار از پایین به بالا تعریف می کند، در مقابل حکومت که مدیریت قدرت مشروع را در دست دارد و اعمال فشار از بالا به پایین می کند. 
مدیر گروه دانش های وابسته به فقه در تشریح مبانی فقهی حکمرانی اظهار داشت: این نگاه جدید که تعامل بین سه عنصر حکمرانی را هدفمند و برای اداره صحیح جامعه بیان می کند در حکومت اسلامی دارای مشروعیت بوده  و مبانی آن از قرآن و سنت قابل استناد است و در اینجا به عنوان شاهد به چند مورد اشاره می شود : آیاتی که به قیام فردی و گروهی برای امر الهی دستور داده است مثل قوموا لله مثنی و فرادی، روایاتی که با مضمون مسئول بودن افراد جامعه و همه اقشار نسبت به حکومت و یکدیگر وارد شده اند مانند : کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ادله ای که وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر را بر همه افراد در همه موارد  به اثبات می رسانند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در مورد آثار حکمرانی تأکید کرد: حکمرانی می تواند سه اثر را درپی داشته باشد: جلوگیری از استبداد و خودکامگی کارگزاران و نیروی حاکم، جلوگیری از اعمال سلیقه مراکز اجرایی و تصمیم ساز، جبران نواقص و کمبودهایی که حاکمیت دارد.
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مقصود از حکمرانی بازی های رایانه ای را چنین بیان نمود: با تعریفی که از حکمرانی صورت گرفت و تعریفی که از بازی های رایانه ای وجود دارد ( نرم‌افزاری رایانه‌ای برای سرگرمی تعاملی  ، قاعده مند  و دارای هدف داخلی، که می تواند دارای داستان  و جلوه های سمعی بصری باشد) مقصود از حکمرانی بازیهای رایانه ای عبارتست از اینکه عناصر سه گانه حکمرانی (حاکمیت،نهادهای خصوصی،افراد جامعه) چگونه با هم می توانند بازی را مدیریت نمایند تا به اهداف و آثار مورد انتظار نزدیک شود. بنابراین مدیریت منحصر در حاکمیت یا حاکمیت شونده نخواهد بود و بصورت تعاملی بین این دو حوزه قرار می گیرد. هر چند تنها مرکزی که می تواند اعمال حکمرانی با قدرت مشروع و حتی با خشونت داشته باشد حاکمیت و دولت است. نهادی که عهده دار زمینه سازی برای اعمال حکمرانی و تعامل بین سه عنصر حکمرانی است همان حاکمیت است که بر اساس قانون حسبه یا منطقه الفراغ که در منابع فقهی بیان شده است باید این وظیفه را به انجام برساند.
رئیس مرکز دانش بازی های رایانه ای در بخش عرصه ها و محورهای حکمرانی به بیان ضرورت ها و ظرافت های حکمرانی بازیهای رایانه ای اشاره کرده و فرمود: ضرورت حکمرانی بازی ها ازچند جهت قابل بررسی است : وسعت کاربران و مخاطبین بازیهای رایانه ای – بی تجربگی بسیاری از کاربران کودک و نوجوان – وجود آلودگی های مختلف در بازیهای رایانه ای – ضعف حاکمیت و بی برنامگی برای بازی های رایانه ای از سوی نهادهای دولتی مسئول. ظرافتهای حکمرانی بازیهای رایانه ای نیز از جهات متعددی بیان شد: داشتن طرفداران متعدد و متنوع که نیازمند برنامه ریزی دقیق برای این مخاطبان است-سرخوردگی برخی مخاطبین از مواجهات نسنجیده ای که با آنان صورت می گیرد – استفاده از ظرفیتهای موجود در مباحث پیرامونی مانند استریم . عرصه های حکمرانی بازیهای رایانه ای بر اساس تقسیمی که در حوزه های بازیهای رایانه ای وجود دارد در سه عرصه جریان می یابد: 1-عرصه تولید 2- عرصه توزیع 3- عرصه مصرف. محورهای حکمرانی  بازیهای رایانه ای از ترکیب عرصه های حکمرانی و عناصری که بازیهای رایانه ای را تشکیل می دهد (تعامل-قوانین-اهداف-جلوه های هنری – فضای نرم افزاری و مجازی) به دست می آید که تنوع بسیار  بالایی را خواهد داشت به عنوان نمونه تعدادی از آنها عبارتند از: آینده پژوهی درخصوص تغییر ذائقه ها – فرصت آفرینی برای بهره برداری صحیح و هدفمند از ایده ها و نوآوریها- شناسایی پدیده های نو – نظارت و هدایت در تولید محتوا – نظارت و هدایت در قوانین تولید –تربیت نیروی انسانی- جبران نواقص عرصه های آموزشی مانند تاسیس رشته دانشگاهی، دانشکده و حتی دانشگاه اختصاصی در رابطه با علوم مرتبط با بازیهای رایانه ای – تدوین محتوای نظری – ارائه الگوهای مختلف برای تولید ، توزیع و مصرف بازیهای رایانه ای- تدوین ضوابط و قوانین عرضه بازیها – شناسایی عوارض،پیامدها و بازخوردگیری –سواد مصرف بازیهای رایانه ای – فرهنگ سازی مصرف بازیهای رایانه ای   و ...

در ادامه حضار سؤالات خود را بیان نمودند و ارائه دهنده پاسخ های لازم را ارائه نمود.

 
منبع:پژوهشکده فقه و حقوق
كلمات كليدي : اخبار پژوهشکده فقه و حقوق , مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی - اسلامی , هفته پژوهش 1400

تاریخ خبر: 1400/10/8 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 42 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 43
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما