مجله حوزه ش 2
مجله حوزه شماره 2

علیرضا زهیری«انقلاب اسلامی وساخت هویت حوزه ای»؛
محسن مهاجرنیا«آسیب شناسی تفکرانقلابی گری درحوزه»؛
عبدالوهاب فراتی«تأملی برچالش منزلت حقوقی ورسالت انقلابی روحانیت درنظریه جمهوری اسلامی»؛
رضاعیسی نیا«دشواره حوزویان درتداوم انقلابی گری»؛
سیدکاظم سیدباقری«عوامل سیاست زدگی درمیان حوزویان»؛
محمداسماعیل نباتیان«حوزه و راهبردهای اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی»؛
منصورمیراحمدی«ازسیاست زدگی،سیاست پرهیزی،سیاست گریزی تا حوزه انقلابی»
ودرپرونده:«حوزه سکولار،واقعیت یاهشدار»؛ «روحانی سیاسی وسکولار»؛ «روحانیت سیاسی و دوگانه درقدرت وبرقدرت»
و درگزارش نیز ازسخنرانی درافتتاحیه همایش «حوزه انقلابی»
دکتراحمد واعظی«حوزه انقلابی ومؤلفه های ثابت ومتغیرآن»
ودراختتامیه ازسخنرانی دکترنجف لک زایی«حوزه انقلابی ومسئولیت ملی وفراملی» فرادیدتان می باشد. 
  علاقه مندان می توانند با دفتر این فصل نامه واقع در: قم، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، صندوق پستی: 599-37185ویا با شماره:31152620-025 وبا سایت:www.isca.ac.ir.ارتباط برقرارکنند

معرفی مجله حوزه2
فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی« حوزه شماره2»ویژه حوزه های دینی ، ازدوره جدید با شمارگان پیاپی177، باعنوان«حوزه انقلابی» با صاحب امتیازی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ومدیرمسِئولی دکترعباس صالحی وسردبیری حجه-الاسلام والمسلمین عبدالرضاایزدپناه وبا محوریت: مقالات، پرونده وگزارش منتشرشد.
     دراین شماره با مقالاتی از:
فايلها
howzeh-2-asl.pdf 4.78 MB
کلمات کليدي
مجله حوزه
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 282
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما