وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین ترکیب جمهوریت با اسلامیت، قدرت با عطوفت و تمدن سازی در انقلاب اسلامی و توجه رهبری در بیانیه گام دوم به آن گفت: انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فر هنگ اسلامی ) به نقل از  ایکنا، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز، ۲۴ بهمن ماه در مراسم افتتاحیه همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی در سالن همایشات غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم با بیان اینکه نخستین بخش بیانیه توصیف انقلاب در ۴ دهه گذشته است گفت: در مقطع نخست که اصل انقلاب اسلامی است باید بیاندیشیم که چه تصویری از انقلاب داریم تا انتظارات ما از مراحل بعد مشخص شود.

وی افزود:  انقلاب‌های متعددی بر ضد استبداد و استعمار و انقلاب اقتصادی و ...در دنیا رخ داده است؛ نکته اول بیانیه تفسیری است که از انقلاب با سه مشخصه صورت می‌گیرد؛ اول اینکه انقلاب آغاز عصر جدیدی است یعنی اینکه انقلاب را صرفا منطقه‌ای و جغرافیایی ندانیم در این صورت طبیعتا انتظارات ما از انقلاب هم متفاوت خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه انقلاب درون‌گرا و جغرافیایی نبود بلکه آغاز یک عصر جدید است اظهار کرد: مشخصه دوم انقلاب ترکیب دین و دنیاست؛ یعنی انقلابی که می‌خواهد این دو را مانند دو بال پیش ببرد و تک بعدی نیست همچنین انقلاب ما انقلابی با شعارهای ابدی بود و نه کوتاه مدت؛ ایشان هفت شعار یعنی آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عقلانی، عزت و برادری را به عنوان شعارهای بنیادین این انقلاب مطرح فرمودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تصویری که ایشان از انقلاب ارائه می‌کنند مشخصه‌های چندگانه فوق را دارد افزود: لذا اگر کسی تفسیر دیگری متفاوت از این مشخصه‌ها دارد هم روایت و هم انتظار او از انقلاب تفاوت جدی خواهد یافت.

صالحی با بیان اینکه طی کردن پروسه انقلاب تا جمهوریت از دیگر نکات مهم در بیانیه است اظهار کرد: راهبرد نخست این فرایند، ترکیب جمهوریت و اسلامیت بود؛ رهبر انقلاب توجه زیادی به این ترکیب دارند و می‌فرمایند ترکیب جمهوریت و اسلامیت فقط با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه الهی امام خمینی به دست آمد؛ این نشان می‌دهد که این ساختار همسازانه جمهوریت و اسلامیت با رویکرد الهام‌بخشی الهی در ذهن مقام معظم رهبری مهم بوده است.


اهمیت ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی در جمهوری اسلامی
وی افزود: راهبرد دوم، ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی است؛ انقلاباتی بوده‌اند که به نظم سیاسی نرسیدند؛ در دهه اخیر انقلا‌ب‌های بهار عربی در مصر و لیبی جوشش یافت ولی نظم سیاسی ایجاد نشد و انقلاب‌هایی هم بودند که به سمت نظم سیاسی رفتند ولی جوشش‌ها را از دست دادند و تبدیل به دیکتاتوری‌هایی مانند استالینی شدند ولی مسیر انقلاب اسلامی ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی را با هم پیش برد و به گام دوم انقلاب رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برخی در ابتدای انقلاب، منتقد بودند که چرا قانون اساسی می‌نویسید  و انتخابات برگزار می‌کنید تصریح کرد: برخی مانند دولت موقت بر نظم سیاسی تاکید فراوانی داشتند ولی امام ترکیب این دو را با هم پیش برد و پروسه جمهوری اسلامی از این مسیر عبور کرد.

صالحی افزود: راهبرد سوم ترکیب قدرت و اقتدار با مهربانی و رحمت است؛ انقلاب‌هایی در طول تاریخ وجود دارد که سریعا به جبر اقتدارگرایانه انقلابی رسیدند مانند انقلاب روسیه و انقلاب‌هایی که به هرج و مرج خوردند اما ترکیب اقتدار و رحمت انقلابی سبب شد تا انقلاب کمترین خونریزی را در مسیر انقلاب تا جمهوریت طی کرده و در عرصه خارجی ایران هیچگاه آغازگر جنگی نبوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه آیا جمهوری اسلامی، تغییر هویت انقلاب بود و یا تداوم آن اظهار کرد: رهبری معتقدند که جمهوری اسلامی ادامه انقلاب اسلامی است و خلق لفظ جدید نیست بلکه دوره تطور و تکاملی است که منتهی به جمهوری اسلامی شده است.

صالحی بیان کرد: جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع، گسترده و متنوعی در ابعاد مختلف یعنی هم ذهنی و درونی و هم ابعاد عینی داشته است؛ در ابعاد ذهنی و درونی باور به ما می‌توانیم، گسترش بینش سیاسی آحاد جامعه قابل مشاهده است. همچنین در بعد عینی، انقلاب اسلامی گستره‌ای از دستاوردهای متنوع داشته است.

وی با اشاره به نقدهای موجود به گام اول انقلاب افزود: ایشان پیشرفت‌های علمی را تنها شروع برای پیشرفت‌های بالاتر می‌دانند و یا در زمینه عدالت معتقدند که فاصله زیادی با آنچه باید بشود داریم همچنین نقدهایی به مسئولان از جمله ضعف‌های مدیریتی و کم توجهی به شعارهای انقلاب و وجود فساد در مسئولان شده است.  

صالحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع داشته ولی نقدهای جدی هم وجود دارد با اشاره به اعتبارسنجی رهبری از وضعیت انقلاب افزود: از ادبیات ایشان این طور بر می‌آید که مثبتات و ایجابیات خیلی بیشتر از نقدها و نقص‌ها است یعنی باید دستاوردها را لحاظ کنیم و نادیده نگیریم؛ ادبیاتی از این قبیل، نشان می‌دهد رویش‌ها بسی فراتر از ریزش‌ها است؛ دیگر اینکه دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان است؛ دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی با هیچ دوره گذشته قابل مقایسه نیست؛ این گزاره‌ها نشان می‌دهد که از نگاه ایشان بخش پر لیوان بیشتر از بخش خالی آن است.


پیشرفت همه جانبه در تمدن اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به چگونگی تعریف مدنیت و تمدن اسلامی اظهار کرد: رهبری انقلاب، تعریف مشخصی از تمدن در بیانیه ندارند ولی از بیانات دیگر ایشان بر می‌آید مدنیت، پیشرفت همه جانبه است که سه ساحت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: ساحت اقتصادی دارای دو محور یعنی اقتصاد قوی و مستقل است. همچنین محوردوم عدالت محوری و مبارزه با فساد است. در بیانیه، پیشرفت سیاسی هم  دو عرصه یعنی استقلال، ازادی و عزت ملی را داراست و حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز شامل؛ دو حوزه اخلاق و معنویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی است.

صالحی بیان کرد: تمدن اسلامی بدون حرکت در تمامی این ساحت‌ها شکل نمی‌گیرد؛ اگر معنویت باشد ولی اقتصاد قوی و مستقل نباشد تمدن اسلامی شکل نمی‌گیرد و عکس آن هم همین است؛ تفسیر ایشان از تمدن اسلامی یعنی پیشرفت متوازن در عرصه اخلاق و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و ... .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه چگونه قرار است به این اهداف برسیم و آیا ما ظرفیت تمدن‌سازی داریم یا ادعای اغراق آمیز است؟ اظهار کرد: ایشان معتقدند که این ظرفیت وجود دارد و برای آن چند وجه بیان فرموده‌اند از  جمله وجود جوانان مومن و انقلابی و ظرفیت انسانی کشور؛ همچنین ظرفیت مادی و جغرافیایی و بازار بزرگ منطقه ای و ... و ظرفیت جهانی که شاخه مهم آن آمیختگی فطرت انسان با شعارهای انقلاب است.

صالحی با اشاره به تهدیدات فراروی انقلاب تصریح کرد: رهبر انقلاب به سه تهدید تحریم و فشارهای اقتصادی، امپراتوری رسانه‌ای و سبک زندگی اشاره کرده و تاکید دارند که ما می‌توانیم از پس این سه تهدید بر آییم.


موتورهای پیشران انقلاب
وی افزود: همچنین نکته دیگری که ایشان مطرح فرموده‌اند موتورهای پیشران انقلاب اسلامی است؛ ایشان در چهار ساحت موتور پیشران قائل هستند؛ ساحت نخست، روان شناختی، ساحت دوم، معرفت شناختی ساحت سوم، فناوری و مهارت و ساحت منابع انسانی است.

صالحی با بیان اینکه ایشان امید را کلید همه قفل‌ها می‌دانند و می‌فرمایند که نخستین توصیه من امید به آینده است زیرا در اوج نومیدی نمی‌توان تمدن‌سازی کرد افزود: ادبیات ایشان در مورد علم و آگاهی در بیانیه، دانش وسیله عزت و قدرت کشور بیان شده زیرا روی دیگر دانایی، توانایی است.

صالحی تصریح کرد: ایشان از تعبیر تبدیل نرم‌افزار ظرفیت به قدرت و استفاده از انباشت تجربه‌های متراکم در بخش سوم موتور پیشران یاد کرده‌اند و در بخش چهارم موتورپیشران بر جوانان و امید و قدرت آنان تاکید زیادی دارند.
منبع:خبرگزاری ایکنا
كلمات كليدي : همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب , سیدعباس صالحی

تاریخ خبر: 1398/11/24 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 113 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 114
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما