آرشیو

نظریه علم دینی در آثار آیت الله جوادی آملی

مناسبات فکری و سیاسی اصحاب با امامان شیعه

ملاعبدالرزاق لاهیجی

مکتب فقهی محقق اردبیلی

مجموعه مصاحبه های همایش ملی معنویت های نوظهور

قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی

رویکرد فرهنگی ـ تربیتی در یادگیری

چکیده مقالات همایش ملی معنویت های نوظهور

تحلیل مسئله ازدواج امام مهدی

تبیین و تحلیل گرایش مدنیان به ائمه(ع) در عصر حضور

بازخوردهای نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله

نويسنده در اين پژوهش چند هدف را دنبال مي‌كند: نخست تحليل جامع احكام راجع به معاملات معارض؛ دوم غنابخشيدن به ادبيات حقوقي و فقهي در ادبيات فارسي؛ 3. پاسخگويي به نيازهاي علمي و عملي در محدوده تحقيق. در اين پژوهش علاوه بر آن دسته از تصرفات حقوقي كه اثر اصلي‌شان ايجاد تعهد و حق عهدي است، تصرفاتي كه اثر اصلي آنها ايجاد يا انتقال عيني است نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند و موضوع بحث در اينجا، تصرفات حقوقي است، نه تصرفات مادي. پرسش‌هايي كه نويسنده در صدد پاسخ به آنهاست، چنين است: ضمانتِ اجرايِ تصرفاتِ حقوقيِ مغاير با يك عقد تمليكي يا عهدي چيست؟ اعمال حقوقي مغاير با شرط فعل يا نتيجه چه وضعي دارد؟ اعمال حقوقي مغاير با حق خيار چه وضعي دارد؟

استنتاج بهترین تبیین  

همه فصل های کتاب حاضر به طور کلی به بحث دربارۀ دیدگاه لیپتون دربارۀ استنتاج بهترین تبیین اختصاص دارد. البته، مسئلۀ توصیف در تبیین دغدغۀ اصلی او را تشکیل می‏دهد؛ از همین رو، بار اصلی مباحث وی را مسئلۀ توصیف تشکیل داده است و مباحث مربوط به مسئلۀ توجیه در استقراء و نیز مسئلۀ توجیه در تبیین،بخش اندکی از تلاش او را تشکیل می‌دهند. با توجه به نکات فوق، مضمون اصلیِ کتاب حاضر را نیز مباحث مربوط به مسئلۀ توصیف در استدلال‏های استقرایی و تبیین تشکیل می د‏هد. این کتاب از یک مقدمه و شش فصل و یک پس گفتار تشکیل شده است. 

چکیده نشست‌ها و کرسی‌های پژوهشکده  فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در بیش از دو دهه از فعالیت خود در راستای معرفی و تبیین آموزه‌های نظری اسلام، تعمیق و تحکیم باورهای دینی، بازشناسی و توانمندسازی میراث فلسفی و کلامی و در نهایت ترسیم مبانی عقلی و چارچوب‌های تحلیلی حوزۀ اخلاق گام‌های مهمی برداشته است.از این رو بازنگری اندیشه‌های فلسفی و کلامی و بسط و توسعه این میراث قویم و ماندگار از یک سو و پایش چالش‌ها، مسائل و نیازهای معرفتی جامعۀ کنونی را از سوی دیگر وجهۀ همت خود ساخته است.

چکیدۀ آثار پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در بیش از دو دهه از فعالیت خود در راستای معرفی و تبیین آموزه‌های نظری اسلام، تعمیق و تحکیم باورهای دینی، بازشناسی و توانمندسازی میراث فلسفی و کلامی و در نهایت ترسیم مبانی عقلی و چارچوب‌های تحلیلی حوزۀ اخلاق گام‌های مهمی برداشته است.از این رو بازنگری اندیشه‌های فلسفی و کلامی و بسط و توسعه این میراث قویم و ماندگار از یک سو و پایش چالش‌ها، مسائل و نیازهای معرفتی جامعۀ کنونی را از سوی دیگر وجهۀ همت خود ساخته است. این پژوهشکده علاوه بر برگزاری 81 نشست و کرسی‌های پژوهشی و ترویجی، به تألیف بیش از صد کتاب و مدیریت کلان‌پروژه‌های تأثیرگذار همت گمارده است تا ضمن کشف قلمروهای طی نشده با طرح دقیق و همه جانبۀ مباحث جدید در ایجاد موج فرهنگی، نظریه‌پردازی و پیش‌برد علوم پیشگام باشد.

 مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو

به همان میزان که توماس آکویناس نقش تاثیری در جهان مسیحیت داشته است، امام محمد غزالی نیز در عالم اسلام اثر و جایگاه انکار ناپذیری دارد. در این کتاب به بررسی مواجهه این دو متفکر با اخلاق فضیلت ارسطویی و مقایسه آرای اخلاقی این دو پرداخته شده است. امید است نتایج چنین مقایسه ای بتواند راهی به درک عمیق تر تحولات اخلاقی دنیای معاصر، با هدف هموارکردن مسیر گفتگوی همدلانه پیروان ادیان و سینت های فکری متفاوت و نیز رفع از معضلات اخلاقی بگشاید. کتاب حاضر به گونه ای نگارش یافته است که هم برای افراد علاقمند به مباحث مقایسه ای در زمینه اخلاق و هم برای تمام افرادی که دل در گرو مطالعات اخلاقی دارند، سودمند افتد.

مجرد سیال: تبیین سازگاری تجرد نفس با تغیر آن

مسئله سازگاری یا ناسازگاری تجرد نفس با حرکت و تغیّر آن از دغدغه های اساسی در علم النفس فلسفی است.فیلسوفان از یک سو از حرکت، تغیّر و استکمال نفس سخن میگویند و از سوی دیگر، نفس را مجرد و مجردات را ثابت و فاقد هرگونه تغییری میدانند. اگر نفس انسانی مجرد است و جرکت و تغیّری در مجرد راه ندارد، چگونه اسن استکمال در نفس مجرد انسان رخ میدهد؟این اثر میکوشد پاسخ های فیلسوفان اسلامی به این مسئله را بررسی کند و نظریه برگزیده خود مبنی بر امکان حرکت و تغیّر در مجردات را به اثبات رساند.

در آمدی به فلسفه عمل

فلسفه عمل شاخه‌ای است از فلسفه که درباره عمل آدمی بحث می‌کند و در مرز میان فلسفه ذهن، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه اخلاق قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله در فلسفه عمل، چیستی عمل و تفاوت آن با حرکت‌هایی است که از انسان سر می‌زنند اما عمل نیستند. در این کتاب پس از بحث درباره چیستی عمل، مسئله رابطه میان عمل وتوصیفات آن به بحث گذاشته شده است. مسئله این است که آیا تعدد توصیفات عمل باعث تعدد آن می‌شود یا نه. مسئله مهم دیگری که کتاب حاضر به آن می‌پردازد دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه علّی و قانونمند میان حالات ذهنی و عمل است که آثار مهمی درباره روش و ماهیت علوم انسانی دارد.

شیخ صدوق

شیخ‌ابوجعفر صدوق، تنها یك محدّث و فقیه امامی نبوده است. وی كه میراث‌بر و نماینده مدرسه حدیثی قم بود، با آشنایی و احاطه بر میراث متكلمان نخستین امامیه و حتی اندیشه‌های كلامی سایر جریان‌های كلامی در آن عصر، و در تلاشی مضاعف ضمن تدوین و عرضه نظام‌مند باورهای امامیه، به دفاع عقلانی از این باورها پرداخت. وی همچون سایر محدّثان و حتی متكلمان نخستین امامیه بر این باور بود كه وحی و تعالیم هادیان الهی برای دست‌یافتن به شناخت خدا و اصول اساسی اندیشه دینی ضرورت دارد؛ اما این به معنای انكار نقش عقل در فهم ودفاع از تعالیم پیامبر و امامان نیست.

نظریه‌های مادی انگارانه ذهن - علی صبوحی ، احمد رضا همتی مقدم

با توجه به مسئلۀ رابطۀ ذهن و بدن، یافتن نظریه‌‌ای جامع و مانع دربارۀ ذهن دشوار می‌‌نماید؛ بهترین نظریه دربارۀ ذهن، هم باید شهود ما را دربارۀ ذهن برآورده سازد و هم اینکه چگونگی ارتباط ذهن با بدن را توضیح دهد و در نهایت از عهدۀ تبیین پدیده‌‌هایی چون «بازنمایی» و «آگاهی» برآید. در این زمینه، نظریه‌های گوناگونی در فلسفه ارائه شده‌‌اند که بیشتر آنها چارچوب فیزیکالیستی دارند. در این اثر، مؤلفان محترم به بررسی و نقد نظریه‌های فیزیکالیستی (مادی‌انگارانه) دربارۀ ذهن پرداخته‌اند؛ نظریه‌هایی که ساحتی غیر از بدن را منکرند و می‌کوشند به گونه‌ای ماده‌انگارانه رابطۀ ذهن و بدن را تبیین و توجیه کنند. نظریه‌هایی که در این اثر نقد شده‌اند، عبارت‌اند از: رفتارگرایی، این‌همانی نوعی، این‌همانی مصداقی و کارکردگرایی.
12345678910...>>>

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 33500
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما