سیر تدوین و تطور صحابه نگاری
تبیین جایگاه کوفیان در فرایند نهضت امام حسین(ع)/حسین قاضی خانی
کتاب «خطا‌های قرآن‌پژوهی جان ونز برو؛ ریشه‌ها و پیامدها » منتشر شد
اندیشه های سیاسی علامه حسینی طهرانی به رشته تحریر درآمد
کتاب  آفرینش های هنری در نهج البلاغه
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۲) منتشر شد
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد منتشر شد
 کتاب دین در دنیای مدرن:  منتشر گردید.
جلد سوم از کلان پروژه تحلیل واژگان مشابه در قرآن منتشر شد
 معنویت ‌گرايي جدید (مؤلفه ‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌ های گفتمانی)
رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفین مهدویت 
کتاب «وحیانیت الفاظ قرآن کریم» منتشر شد
سیره نظامی معصومان علیه السلام
سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان علیه السلام
سیره عبادی معصومان علیه السلام
سیره سیاسی معصومان علیه السلام
سیره اقتصادی معصومان علیه السلام
در آمدی بر سیره معصومان  علیه السلام
معتزلیان شیعه شده
شکاف معرفت و عمل از منظر آیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 15881
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما