شماره نودوپنجم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد.
 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» شماره 102
شماره هفدهم فصلنامه تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد.
شماره نهم دوفصلنامه علمی ـ ترویجی سیره‌پژوهی اهل‌بیت: منتشر شد.
شماره 29 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 
شماره چهارم فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 
شماره 28 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 
 شماره 101 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد
فصلنامه علمی ترویجی در حوزه اخلاق ، شماره 37
شماره سوم فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد 
شماره 97 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد
شماره نودوچهارم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی منتشر شد.
شماره هشتم دوفصلنامه علمی ـ ترویجی سیره‌پژوهی اهل‌بیت(ع) منتشر شد.
مجله حوزه شماره6 منتشر شد.
  • 1399/2/21 يكشنبه به همت دفتر تبلیغات اسلامی مجله حوزه شماره6 منتشر شد.
    فصلنامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه « مجله حوزه، دوره شماره6 و از پیاپی181» ویژه حوزه های دینی، با عنوان«نماد روشن فكري حوزوي» با صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، و مدیرمسئولی دکتر سيدعباس صالحی و سردبیری حجۀالاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و با محتواي: مقالات، پرونده، گفت وگو و ... منتشر شد.
شماره شانزدهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد.
شماره پانزدهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد.
شماره 100 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد
شماره چهاردهم فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد.
شماره هشتم دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد.
 شماره 99 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد
1 2 3 4

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 19665
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما